Naše poslovno okolje se zelo spreminja. Hiter razvoj nove tehnologije, rast globalizacije, vse večje povpraševanje po znanju in informacijah, prihajajoča generacija Z oziroma V in čisto nov potrošnik, ki postaja čedalje bolj zahteven in si želi bolj osebnih, intuitivnih izkušenj, so poslovno okolje spremenili v novo nastajajočo paradigmo, ki raste…

Vir: https://www.kaspersky.com/blog/fingerprints-sensors-security/10951/

Živimo v času digitalizacije, globalizacije in novih disruptivnih tehnologij. Blagovne znamke tako podjetij in nas samih so čedalje bolj pomembne. Hiter razvoj nove tehnologije, rast globalizacije in vse večje povpraševanje po znanju in informacijah so naše okolje transformirale v novo nastajajočo paradigmo, ki raste z najhitrejšim tempom in z veliko…

The global health and economic crisis this year has begun to gradually but surely reshape organizations and the way most companies, industries, and
economies operate around the world. Our business environment has transformed.

Employers and leaders have found themselves in a situation where they have to think no not only…

Blockchain is one of them.

Disruptive technologies like the Internet of Things, virtual reality, mixed reality, augmented reality, robotics, artificial intelligence, machine learning, and blockchain are changing our everyday lives. We now have a little over 5 billion unique mobile users and 8 billion devices that are connected to the…

Raziskava vodilne Harvard Univerze je pokazala, da s pandemijo vodenje virtualnih timov postaja še težje. Študija, izvedena na vzorcu 275 vodilnih mednarodnih menedžerjev po vsem svetu o tem, kako se pri vodenju soočajo z izzivi COVID-19, je med glavne izzive izpostavila pomanjkljivosti glede jasnosti vloge ekipe pri agendi vodenja v…

Gen V is here! What does it all mean?

The rapid development of new technology, the growth of globalization, and the increasing demand for knowledge and information have transformed a business environment into a new emerging paradigm, that is growing at the fastest pace and with high intensity; a workplace…

Velikokrat me ljudje sprašujejo kako nastanejo poslovne priložnosti, na kaj sem pozoren kot predstavnik Švedskega investicijskega sklada, kakšne startupe iščemo, kaj je bolj pomembno-ideja ali ekipa. Spodaj sem pripravil odgovore na glavna vprašnja, ki sem jih odgovarjal na intervjuju z ekipo TopŠtudenta.

V kakšnih okoliščinah se kreirajo poslovne priložnosti? Kje…

Mark Kalin

Director at 1337Works/Establishing innovation ecosystems and transforming cultures/Lecturer/Business advisor/Entrepreneur/Establishing high-performance teams

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store